مرسلون

محمد عادل

محمد عادل

دوشنبه, 26 فروردين 1398 16:49

نماز، گواهینامه اعمال

1111111111111111111111111123454321 محمد عادل

نماز گواهینامه اعمال و عبور از صراط است.

وقتی راننده‌ای پشت فرمام می‌نشیند و پلیس جلویش را می‌گیرد، اولین چیزی که از او می‌خواهد گواهینامه است.

راننده اگر معاینه فنی، بیمه، کارت ماشین و...را داشته باشد ولی گواهینامه نداشته باشد، هیچ‌کدام از این مدارک کارساز نیست و ماشین پارکینگ می‌رود.

نماز مثل گواهینامه است و اگر کسی نماز گذار نبوده هیچ‌کدام از اعمال دیگرش قبول نمی‌شود.

استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.